Начало / Медицински изделия / Emit® 2000 Valproic Acit Assay

Emit® 2000 Valproic Acit Assay

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV1703130592
08/04/2021 16:36
08/04/2021 16:50
20/01/2021 10:12
Данни за производителя
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
ЕИК
000000000
US
Нюарк
Юлиян Стропник
+386(0) 31 302 818
julijan.stropnik@siemens.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
АКВАХИМ 2020 ЕООД
ЕИК
205950275
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
mariana.dimitrova@aquachim2020.bg
Данни за търговеца на едро
АКВАХИМ 2020 ЕООД
ЕИК
205950275
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
mariana.dimitrova@aquachim2020.bg
BG/WDA/MD-0212
27/01/2020
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
UMDNS
17031
Emit® 2000 Valproic Acit Assay
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
OSR4G229
Общи търговски данни
В процес на обработка