ACCESS AMH QC

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV1706117196
08/04/2021 16:29
08/04/2021 16:40
23/11/2020 12:12
Данни за производителя
IMMUNOTECH S.A.S
ЕИК
000000000
FR
Марсилия
Франк Шелтан
+ 33 (491) 172700
immuno-techsup@beckman.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
АКВАХИМ 2020 ЕООД
ЕИК
205950275
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
mariana.dimitrova@aquachim2020.bg
Данни за търговеца на едро
АКВАХИМ 2020 ЕООД
ЕИК
205950275
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
mariana.dimitrova@aquachim2020.bg
BG/WDA/MD-0212
27/01/2020
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
UMDNS
17061
ACCESS AMH QC
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
B13129
Общи търговски данни
В процес на обработка