Начало / Медицински изделия / Престилка хирургична, стерилна,

Престилка хирургична, стерилна,

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV0000093519
07/04/2021 14:35
07/04/2021 14:45
17/03/2021 15:14
Данни за производителя
LYNCMED MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.
LYNCMED
Друго
Няма
0000
CN
BEIJING
BILL ZHOU
86-10-86468058
CONTACTUS@LYNCMED.COM
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
Жк Младост 1 бл.28Б
Екатерина Петкова
02/4627129
petkova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
Жк Младост 1 бл.28Б
Екатерина Петкова
02/4627129
petkova@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
00000
Престилка хирургична, стерилна,
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G2S 099730 0003 Rev.02
19/12/2022