PreciControl pro GRP

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000000664
07/04/2021 10:28
07/04/2021 10:58
24/06/2013 17:32
Данни за производителя
Roche Diagnostics GmbH
Друго
Код на производителя
DE/0000040005
DE
Mannheim
68305
Sandhofer Strasse 116
Dr. Hubert Bayer
+49-621-759-8974
+49-621-759-8946
hubert.bayer@roche.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хроно ООД
ЕИК
130998890
BG
SOF
София
1166
жк. София парк, Търговска зона, сграда 16 Б, ет. 2
Адриана Димитрова
0894777212
028159820
adriana.dimitrova@chrono-bg.com
Данни за търговеца на едро
Хроно ООД
ЕИК
130998890
BG
SOF
София
1166
жк. София парк, Търговска зона, сграда 16 Б, ет. 2
Адриана Димитрова
0894777212
028159820
adriana.dimitrova@chrono-bg.com
IV-Р-Т/МИ-200
17/12/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
PreciControl pro GRP
Предназначено действие, определено от производителя
PreciControl ProGRP се използва за качествен контрол на имунологичния тест ProGRP в имунологичните анализатори Elecsys и cobas e.
Еднократна употреба
06505988
Общи търговски данни
В процес на обработка