pro GRP CalSet

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000012629
07/04/2021 10:27
07/04/2021 10:53
24/06/2013 17:32
Данни за производителя
Roche Diagnostics GmbH
Друго
Код на производителя
DE/0000040005
DE
Mannheim
68305
Sandhofer Strasse 116
Dr. Hubert Bayer
+49-621-759-8974
+49-621-759-8946
hubert.bayer@roche.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хроно ООД
ЕИК
130998890
BG
SOF
София
1166
жк. София парк, Търговска зона, сграда 16 Б, ет. 2
Адриана Димитрова
0894777212
028159820
adriana.dimitrova@chrono-bg.com
Данни за търговеца на едро
Хроно ООД
ЕИК
130998890
BG
SOF
София
1166
жк. София парк, Търговска зона, сграда 16 Б, ет. 2
Адриана Димитрова
0894777212
028159820
adriana.dimitrova@chrono-bg.com
IV-Р-Т/МИ-200
17/12/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
pro GRP CalSet
Предназначено действие, определено от производителя
ProGRP CalSet се използва за калибрация на количествения тест ProGRP в имунологичните анализатори Elecsys и cobas e.
Еднократна употреба
06505970
Общи търговски данни
В процес на обработка