Начало / Медицински изделия / Болнично легло Euclide

Болнично легло Euclide

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IV1036096644
06/04/2021 16:55
07/04/2021 09:54
24/03/2021 14:30
Данни за производителя
Antano Group S.R.L.
Друго
n/a
0000
IT
Foligno
Silvia Pannaccio
(+39) 0742 381 269
info@antanogroup.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Глобъл Ентърпрайз ООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
Ивайло Танев
02 4420424
info@adapt.bg
Данни за търговеца на едро
Глобъл Ентърпрайз ООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
Ивайло Танев
02 4420424
info@adapt.bg
IV-Р-Т/МИ-750
27/10/2011
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас І
Разни
UMDNS
10360
Болнично легло Euclide
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка