Начало / Медицински изделия / Система за изкачване на стълби LG2004

Система за изкачване на стълби LG2004

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV3589274538
06/04/2021 12:45
06/04/2021 16:04
24/03/2021 14:30
Данни за производителя
Antano Group S.R.L.
Друго
n/a
0000
IT
Foligno
Silvia Pannaccio
(+39) 0742 381 269
info@antanogroup.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Глобъл Ентърпрайз ООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
Ивайло Танев
02 4420424
info@adapt.bg
Данни за търговеца на едро
Глобъл Ентърпрайз ООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
Ивайло Танев
02 4420424
info@adapt.bg
IV-Р-Т/МИ-750
27/10/2011
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
GMDN
35892
Система за изкачване на стълби LG2004
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка