Начало / Медицински изделия / Канюла за мозъчна биопсия

Канюла за мозъчна биопсия

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1273437315
05/03/2021 09:31
05/03/2021 09:51
05/02/2021 17:00
Данни за производителя
Neuromedex GmbH
Neuromedex
Друго
VAT
DE118647409
DE
Хамбург
22453
Стилянос Зафирис
0896668898
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Стилянос Зафирис
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Стилянос Зафирис
+359896668862
info@neuro.bg
IV-P-T / МИ 1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
12734
Канюла за мозъчна биопсия
Описание на медицинското изделие
Канюла: (Stainless Steel)ST/ST
Горен/долен хъб: SBS
Дълбочинен ограничител: PA
1
навигационна дължина: 257 мм, OD 2.1мм / navigable
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
79.2572111
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ-7911
17/02/2021
27/01/2021
10555GB411190607
22/09/2022