Начало / Медицински изделия / Стерила хемостатична абсорбируема гъба, разл.р-ри

Стерила хемостатична абсорбируема гъба, разл.р-ри

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV3589576309
11/02/2021 15:52
11/02/2021 16:32
11/02/2021 15:14
Данни за производителя
ASSUT EUROPE S.P.A.
Друго
IT01262470667
99999
IT
ROMA
00173
VIA GIUSEPPE GREGORACI, 12
Karol Wojciechowicz
0039 672677348
karol@equieurope.nl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
35895
Стерила хемостатична абсорбируема гъба, разл.р-ри
Описание на медицинското изделие
TS-XX-XX-XX15
различни размери
TSp-XX16, TSF-XXX-XX-XX17
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
EPG-0265-19
11/01/2023