Начало / Медицински изделия / 1.5ml micro test tube inPP,Eppendorf type with cap

1.5ml micro test tube inPP,Eppendorf type with cap

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000089809
18/01/2021 11:00
18/01/2021 11:43
08/06/2020 15:19
Данни за производителя
Aptaca SpA
Aptaca
Друго
Няма
0000
IT
Canelli
Veronica Ferrari
+393939181141
export@aptaca.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/4627130
kruseva@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/4627130
kruseva@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
1.5ml micro test tube inPP,Eppendorf type with cap
Предназначено действие, определено от производителя
Лабораторен консуматив.
Еднократна употреба
1003
Общи търговски данни
В процес на обработка