Adherus Auto Spray

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIN4717121206
14/01/2021 15:31
15/01/2021 10:28
23/04/2013 13:09
Данни за производителя
HyperBranch Medical Technology Inc
HyperBranch
Друго
VAT
481303433
US
DURHAM
27713
CAPITOLA DRIVE 800-12
Cheryl Hiser
919-433-3337
919-405-2293
cherylh@hyperbranch.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
ЦАР БОРИС III 23, ЕТ.3
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
ЦАР БОРИС III 23, ЕТ.3
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-P-T/МИ-827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
47171
Adherus Auto Spray
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Предназначената употреба на Adherus AutoSpray е той да се използва като допълнение към стандартните методи за дурална репарация, като шевове при неврохирургични интервенции, за осигуряване на водонепропускливо затваряне.
Еднократна употреба
NUS006
Общи търговски данни
В процес на обработка
252.847
01/10/2021