Начало / Медицински изделия / Ресусцитатор за възрастни с маска, многок

Ресусцитатор за възрастни с маска, многок

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaV1759146251
02/12/2020 11:12
02/12/2020 12:10
25/02/2020 11:36
Данни за производителя
Flexicare Medical Limited
Flexicare Medical Ltd
Друго
Друго
Друго
GB
Mountain Ash
Cynon Valley Business Park
Jerome Pigeot
+44 (0)1443 474647
jerome.pigeot@flexicare.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
ул. Димитър Моллов, бл. 28 Б
Илияна Симеонова
02/4627129
02/4627128
konsumativi@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
ул. Димитър Моллов, бл. 28 Б
Илияна Симеонова
02/4627129
02/4627128
konsumativi@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Разни
GMDN
17591
Ресусцитатор за възрастни с маска, многок
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
GB19/964677
07/07/2022