Начало / Медицински изделия / Хидра аортна клапа

Хидра аортна клапа

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
14IIIC5024509508
30/10/2020 12:13
30/10/2020 14:19
27/10/2020 14:48
Данни за производителя
Васкюлър Иновейшънс Ко Лтд
Васкюлър Иновейшънс
ЕИК
0135547004862
TH
Нонтанбури
Касираман Маярам Джаяраман
+66/0/25982361
info@vascularinnovations.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Търговска Лига Глобален Аптече
ЕИК
030276307
BG
SOF
София
Таквор Бохосян
+ 359 2 960 36 86
t.zdravkova.hq@comleague.com
Данни за търговеца на едро
Търговска Лига Глобален Аптече
ЕИК
030276307
BG
SOF
София
Таквор Бохосян
+ 359 2 960 36 86
t.zdravkova.hq@comleague.com
IV-P-T/МИ-298
08/02/2008
Общи медицински данни за изделието
14 - Изделия с биологичен произход
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
50245
Хидра аортна клапа
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1434-MDD-169/2020
27/05/2024