Начало / Медицински изделия / No-React Injectable BioPulmonic

No-React Injectable BioPulmonic

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
14IIIC6033799481
27/10/2020 16:47
28/10/2020 10:26
25/06/2019 12:16
Данни за производителя
BIOINTEGRAL SURGICAL Inc.
Друго
N/A
N/A
CA
Mississauga, Ontario
L4Z1S6
Гил Габей
+905 268 0866
info@biointegral-surgical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
14 - Изделия с биологичен произход
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60337
No-React Injectable BioPulmonic
NRIP
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Свинска пулмонална клапа
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
NRIP-PRIxx, NRIP-SECxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
45145
26/10/2020
13862GB411200115
07/05/2024