Начало / Медицински изделия / Codman Certas Plus Programable Valve System

Codman Certas Plus Programable Valve System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIN4569437574
26/10/2020 08:17
26/10/2020 10:41
21/10/2020 10:49
Данни за производителя
Integra LifeSciences Switzerland SARL
Integra
Друго
Регистрационен номер
64541162468
CH
Le Locle
Летисиа Болей
+33645904914
Laetitia.boulay@intrgralife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
Веселин Даскалов
359899330133
office@vescorrect.com
Данни за търговеца на едро
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
Веселин Даскалов
359899330133
office@vescorrect.com
IV-P-T/MИ 719
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
45694
Codman Certas Plus Programable Valve System
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ 44580
22/10/2020
01/11/2020
CE 710340
26/05/2024