Начало / Медицински изделия / Аскина Трансорбент бордер 14 X 14 cm

Аскина Трансорбент бордер 14 X 14 cm

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbD4497018573
23/10/2020 11:16
19/08/2021 14:11
27/10/2017 09:38
Данни за производителя
B. Braun Hospicare Ltd.
HC IE
Друго
Код на производителя
4733764G
IE
Co. Sligo
30162
Collooney
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Дерматологични средства
GMDN
44970
Аскина Трансорбент бордер 14 X 14 cm
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Списък с каталожни номера / List of catalog numbers 44970 44970
Общи търговски данни
В процес на обработка
252.314
26/05/2024