Начало / Медицински изделия / Аскина Клагитрол АГ 15 X 15 CM

Аскина Клагитрол АГ 15 X 15 CM

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIID4812464521
23/10/2020 10:53
23/10/2020 16:52
27/10/2017 09:38
Данни за производителя
B. Braun Hospicare Ltd.
HC IE
Друго
Код на производителя
4733764G
IE
Co. Sligo
30162
Collooney
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Дерматологични средства
GMDN
48124
Аскина Клагитрол АГ 15 X 15 CM
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
6211510
Общи търговски данни
В процес на обработка
252.727
07/05/2022