Начало / Медицински изделия / ACURATE neo™ AORTIC BIOPROSTHESIS

ACURATE neo™ AORTIC BIOPROSTHESIS

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC6024567229
GTIN
076401681100XX
23/10/2020 01:03
23/10/2020 09:54
19/03/2013 12:07
Данни за производителя
Бостън Сайънтифик Корпорейшън
Бостън Сайънтифик
ЕИК
802024099
US
Марлборо
MA 01752
Bodzan, Renata
0048607410800
Renata.Bodzan@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
Данни за търговеца на едро
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
IV-Р-Т/МИ-186
11/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60245
Аортни биопротези
ACURATE neo™ AORTIC BIOPROSTHESIS
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Платна и пола от свински
перикардни тъканни клапи.
Предназначено действие, определено от производителя
Аортната биологична протеза ACURATE neo™ и нейната система за имплантиране са показни за употреба при пациенти на възраст 75 години и постари с остра аортна стеноза, при които има висок риск от смърт при традиционна хирургическа подмяна на аортна клапа или които не подлежат на операция.
Еднократна употреба
SYM-SV2X-002
Общи търговски данни
В процес на обработка
3812454DE45
26/05/2024