AK SECURE DM PROTECT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13ID6408716245
19/10/2020 11:25
19/10/2020 12:08
16/10/2020 11:54
Данни за производителя
SVR Group
Друго
N/A
439 639 196 00013
FR
Le Plessis-Pâté
91220
2 rue de la Mare à Blot
Mathieu Gianni
+33 6 21 64 99 65
mathieu.gianni@group-svr.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас І
Дерматологични средства
GMDN
64087
AK SECURE DM PROTECT
Описание на медицинското изделие
Домашно предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка