Начало / Медицински изделия / Ръкавици хирур. стер. PROFEEL DHD Platinum 6-8,5

Ръкавици хирур. стер. PROFEEL DHD Platinum 6-8,5

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV0000021836
16/10/2020 15:42
16/10/2020 16:21
20/09/2016 16:27
Данни за производителя
WRP
WRP
Друго
Друго
Друго
MY
Selangor
Franz Reisinger
0060387061486
customer_wrp@wrpworld.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Екатерина Петкова
02/4627129
petkova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Екатерина Петкова
02/4627129
petkova@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
00000
Ръкавици хирур. стер. PROFEEL DHD Platinum 6-8,5
Описание на медицинското изделие
2
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 00742
06/12/2023