Prodisc L

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbN3417044502
16/10/2020 15:47
16/10/2020 16:06
12/10/2020 13:17
Данни за производителя
Centinel Spine LLC
Centinel Spine
Друго
VAT
3007494564
US
West Chester
19380
900 Airport Rd Suite 3B
Евгения Хинкова
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Евгения Хинкова
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Евгения Хинкова
+359896668862
info@neuro.bg
IV-Р-Т/МИ 1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Нервна система
GMDN
34170
Prodisc L
Описание на медицинското изделие
CoCrMo (Co-28Cr-6Mo)
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Изкуствен диск за заместване на междупрешленен диск в лумбален отдел и за възстановяване на височината на диска и движението на сегментите
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
43321
16/10/2020
10/10/2020
CE 567451
14/09/2021