Начало / Медицински изделия / Шокуейв Ес 4 Ай Ви Ел Катетър

Шокуейв Ес 4 Ай Ви Ел Катетър

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC4413824048
16/10/2020 14:48
16/10/2020 15:02
04/10/2019 13:14
Данни за производителя
Shockwave Medical, Inc.
Друго
n/a
n/a
US
Санта Клара
95054
5403 Betsy Ross Drive
Синди Мороу
(510) 279-3068
cs@shockwavemedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Хелткеър С" ООД
ЕИК
205314754
BG
SOF
София
Кирил Вълчев
02 443 12 12
office@healthcare-s.com
Данни за търговеца на едро
"Хелткеър С" ООД
ЕИК
205314754
BG
SOF
София
Кирил Вълчев
02 443 12 12
office@healthcare-s.com
BG/WDA/MD-0130
12/04/2019
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
44138
Периферен балон катетър за вътресъдова литотрипсия
Шокуейв Ес 4 Ай Ви Ел Катетър
Периферен катетър за литотрипсия
S4
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
кат. № S4IVL2540; S4IVL3040; S4IVL3540; S4IVL4040
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 595604
26/05/2024