G-MOPS™

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
14IIIG3771117580
01/10/2020 15:27
01/10/2020 16:45
24/08/2020 16:10
Данни за производителя
Vitrolife Sweden AB
ЕИК
000000000
SE
Гьотеборг
Габор Бодис
00 46 31 721 80 00
00 46 31 721 80 99
GBodis@vitrolife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Витро Медиа Груп ООД
ЕИК
200699278
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
vitromediagrup@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Витро Медиа Груп ООД
ЕИК
200699278
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
vitromediagrup@abv.bg
IV-P-T/МИ-502
04/08/2009
Общи медицински данни за изделието
14 - Изделия с биологичен произход
Клас ІІІ
Пикочо-полова система и полови хормони
GMDN
37711
G-MOPS™
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
10129
Общи търговски данни
В процес на обработка
241688-2017-CE-NOR-NA-PS Rev.
05/07/2021