Начало / Медицински изделия / Инвалидна количка Gemini 2

Инвалидна количка Gemini 2

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV1640119153
24/09/2020 16:05
24/09/2020 16:27
09/09/2020 09:08
Данни за производителя
Vermeiren Group N.V.
Vermeiren
Друго
....
BE
BE
Kalmthout
2920
Vermeirenplein 1/15
Dymitr Pumpar
+48 71 387 42 00
dymitr.pumpar@vermeiren.pl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Глобъл Ентърпрайз ООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
1309
ул. Три Уши No. 121
Ивайло Танев
+359 2 4420424
info@adapt.bg
Данни за търговеца на едро
Глобъл Ентърпрайз ООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
1309
ул. Три Уши No. 121
Ивайло Танев
+359 2 4420424
info@adapt.bg
IV-Р-Т/МИ-750
27/10/2011
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
UMDNS
16401
Инвалидна количка Gemini 2
Gemini 2
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка