Начало / Медицински изделия / Велокс Топ АF неутрал, оп. 1 л.

Велокс Топ АF неутрал, оп. 1 л.

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IIaV0000013367
16/09/2020 16:18
16/09/2020 16:20
24/10/2017 12:07
Данни за производителя
Medi-Sept Sp.z.o.o.
Medi-Sept
Друго
Друго
Друго
PL
Катовице
Wojciech Wiśniowski
+48 81 535 22 65
wojciech.wisniowski@medisept.pl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
жк.Младост 1, улДимитър Моллов бл.28Б
Драгомир Иванов
02/4627071
ivanov@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
жк.Младост 1, улДимитър Моллов бл.28Б
Драгомир Иванов
02/4627071
ivanov@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас ІІ а
Разни
GMDN
00000
Велокс Топ АF неутрал, оп. 1 л.
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
TNP/MDD/0131/4125/2015
01/02/2021