Начало / Медицински изделия / Anesthesia Set Disposable 1.5m

Anesthesia Set Disposable 1.5m

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaR3770452578
16/09/2020 15:34
16/09/2020 16:09
04/06/2013 16:29
Данни за производителя
Drägerwerk AG&Co.KGaA
Друго
n/a
n/a
DE
Lübeck
23558
Moislinger Allee 53-55
www.draeger.com
+49 451 882 0
info@draeger.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дрегер Медикал България ЕООД
ЕИК
040463419
BG
SOF
София
1164
бул. Джеймс Баучер 2
Миглена Иванова
+359 2 963 44 03
+359 2 963 06 64
miglena.ivanova@draeger.com
Данни за търговеца на едро
Дрегер Медикал България ЕООД
ЕИК
040463419
BG
SOF
София
1164
бул. Джеймс Баучер 2
Миглена Иванова
+359 2 963 44 03
+359 2 963 06 64
miglena.ivanova@draeger.com
IV-P-T/МИ-409
17/09/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Дихателна система
GMDN
37704
Anesthesia Set Disposable 1.5m
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G10105780037
26/05/2024