Начало / Медицински изделия / ABL S7765 КОНТРОЛА НИВО 4 AUTOCHECK 5+

ABL S7765 КОНТРОЛА НИВО 4 AUTOCHECK 5+

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV5286054836
17/07/2020 16:15
20/07/2020 11:00
09/07/2020 10:00
Данни за производителя
Radiometer Medical ApS
Друго
Central Business Register numb
27509185
DK
Bronshoj
2700
Tzanidakis, Konstantinos
+4538273827
kostas.tzanidakis@radiometer.dk
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БГ МЕД ООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
София
1799
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
Данни за търговеца на едро
БГ МЕД ООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
София
1799
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
IV-Р-Т/МИ 216
21/12/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
52860
ABL S7765 КОНТРОЛА НИВО 4 AUTOCHECK 5+
Предназначено действие, определено от производителя
КОНТРОЛА НИВО 4
Еднократна употреба
944-077
Общи търговски данни
В процес на обработка