Начало / Медицински изделия / ABL7XX/8XX E7066 Glucose ЕЛЕКТРОД

ABL7XX/8XX E7066 Glucose ЕЛЕКТРОД

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV5330337832
17/07/2020 14:48
17/07/2020 16:28
09/07/2020 10:00
Данни за производителя
Radiometer Medical ApS
Друго
Central Business Register numb
27509185
DK
Bronshoj
2700
Tzanidakis, Konstantinos
+4538273827
kostas.tzanidakis@radiometer.dk
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БГ МЕД ООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
София
1799
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
Данни за търговеца на едро
БГ МЕД ООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
София
1799
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
IV-Р-Т/МИ 216
21/12/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
53303
ABL7XX/8XX E7066 Glucose ЕЛЕКТРОД
Предназначено действие, определено от производителя
Glucose ЕЛЕКТРОД
Еднократна употреба
945-620
Общи търговски данни
В процес на обработка