Начало / Медицински изделия / ABL S7450 КОНТРОЛА НИВО 3 QUALICHECK4+

ABL S7450 КОНТРОЛА НИВО 3 QUALICHECK4+

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV5286067692
16/07/2020 15:21
16/07/2020 15:51
09/07/2020 10:00
Данни за производителя
Radiometer Medical ApS
Друго
Central Business Register numb
27509185
DK
Bronshoj
2700
Tzanidakis, Konstantinos
+4538273827
kostas.tzanidakis@radiometer.dk
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БГ МЕД EООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
Столична
София
1799
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
Данни за търговеца на едро
БГ МЕД EООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
Столична
София
1799
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
IV-Р-Т/МИ 216
21/12/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
52860
ABL S7450 КОНТРОЛА НИВО 3 QUALICHECK4+
Предназначено действие, определено от производителя
КОНТРОЛА НИВО 3
Еднократна употреба
944-055
Общи търговски данни
В процес на обработка