Начало / Медицински изделия / ABL9 РЕАГЕНТЕН МОДУЛ 200/60 BG/Hct

ABL9 РЕАГЕНТЕН МОДУЛ 200/60 BG/Hct

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05DV5285860055
16/07/2020 14:48
16/07/2020 15:12
09/07/2020 10:00
Данни за производителя
Radiometer Medical ApS
Друго
Central Business Register numb
27509185
DK
Bronshoj
2700
Tzanidakis, Konstantinos
+4538273827
kostas.tzanidakis@radiometer.dk
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БГ МЕД ООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
София
1799
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
Данни за търговеца на едро
БГ МЕД ООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
София
1799
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
IV-Р-Т/МИ 216
21/12/2007
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
52858
ABL9 РЕАГЕНТЕН МОДУЛ 200/60 BG/Hct
Предназначено действие, определено от производителя
ABL9 РЕАГЕНТЕН МОДУЛ
Еднократна употреба
945-867
Общи търговски данни
В процес на обработка