Начало / Медицински изделия / 30 ml контейн. за проби,PS,с винт. капачка,25x90m

30 ml контейн. за проби,PS,с винт. капачка,25x90m

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000088454
07/07/2020 08:36
08/07/2020 10:49
08/06/2020 15:19
Данни за производителя
Aptaca SpA
Aptaca
Друго
Няма
0000
IT
Canelli
Veronica Ferrari
+393939181141
export@aptaca.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/4627130
kruseva@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/4627130
kruseva@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
30 ml контейн. за проби,PS,с винт. капачка,25x90m
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Лабораторен консуматив.
Еднократна употреба
2580/SG
Общи търговски данни
В процес на обработка