Acent-2

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1072954754
25/06/2020 17:16
26/06/2020 09:45
25/03/2020 11:27
Данни за производителя
Global Medikit Limited
ЕИК
000000000
IN
Dehradun
Jitender Mehta
+91-9999989499
jitender.mehta@globalmedikit.in
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@vegamedical.eu
Данни за търговеца на едро
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@vegamedical.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
10729
Acent-2
Central Venous Catheter
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Acent-2 Централен венозен катетър с двоен лумен (техника на Селдингер) е вътресъдов катетър, предназначен за въвеждане или изтегляне на течност от централната венозна система и/или за измерване на налягане или други параметри.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
216147-2017-CE-IND-NA-PS
14/11/2022