Начало / Медицински изделия / 150ml контейнери за урина от PP,без винт.кап,58x72

150ml контейнери за урина от PP,без винт.кап,58x72

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000045157
16/06/2020 14:50
17/06/2020 09:47
08/06/2020 15:19
Данни за производителя
Aptaca SpA
Aptaca
Друго
Няма
0000
IT
Canelli
Veronica Ferrari
+393939181141
export@aptaca.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/4627130
kruseva@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/4627130
kruseva@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
150ml контейнери за урина от PP,без винт.кап,58x72
Предназначено действие, определено от производителя
Лабораторен консуматив.
Еднократна употреба
2120
Общи търговски данни
В процес на обработка