Начало / Медицински изделия / 1.5мл микро епруветки в PP,тип Ependorf,градуирани

1.5мл микро епруветки в PP,тип Ependorf,градуирани

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000064556
12/06/2020 15:40
15/06/2020 09:30
08/06/2020 15:19
Данни за производителя
Aptaca SpA
Aptaca
Друго
Няма
0000
IT
Canelli
Veronica Ferrari
+393939181141
export@aptaca.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/4627130
kruseva@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/4627130
kruseva@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
1.5мл микро епруветки в PP,тип Ependorf,градуирани
Предназначено действие, определено от производителя
Лабораторен консуматив.
Еднократна употреба
1003/G
Общи търговски данни
В процес на обработка