Начало / Медицински изделия / МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА

МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV1523038304
22/05/2020 12:02
22/05/2020 15:15
13/07/2016 09:28
Данни за производителя
ШАНХАЙ ЧЕНАЛМЕД ИМПОРТ ЕКСПОРТ КО ЛТД
ШАНХАЙ ЧЕНАЛМЕД
Друго
N/A
N/A
CN
ШАНХАЙ
200120
РООМ 1402 № 707
200120
Shanghai International Holding Corp.Group (Europe)
N/A
N/A
Y.Todorov@sopharmatrading.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
Друго
N/A
N/A
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
1756
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
Друго
N/A
N/A
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
1756
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259/09.01.2008
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
15230
МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА
Описание на медицинското изделие
2.5; 3; 4; 5
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G2 17 10 60202 021
25/01/2022