Начало / Медицински изделия / Латексови хирургични ръкавици

Латексови хирургични ръкавици

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV4717890352
22/05/2020 11:12
22/05/2020 11:32
29/04/2020 15:37
Данни за производителя
SHANGHAI HBM HEALTHCARES, INC
Друго
VAT
9131000074492402XU
CN
SHANGHAI
201206
902-904, NO 255 NEW GOLDEN BRIDGE ROAD
Ms Cynthia Gao
0086-21-5844 5785*8021
gaochen@hbmchina.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
47178
Латексови хирургични ръкавици
Описание на медицинското изделие
РЪКАВИЦИ СТЕРИЛНИ ЛАТЕКС С ПУДРА
6.5; 7; 7.5; 8
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD 60118145 0001
30/03/2022