Начало / Медицински изделия / DECONTAMINATING MAT 90x115

DECONTAMINATING MAT 90x115

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV1174074405
22/05/2020 09:05
22/05/2020 10:39
21/05/2020 14:08
Данни за производителя
SOGEVA S.r.l
SOGEVA
Друго
PIVA
03558360172
IT
Оспиталето /Бреша/
25035
Виа Примо Маджо /трета пряка/ № 18/22
Моника Ферини
+ 39 335 737 8920
export@sogevasrl.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
София
1618
Ами Буе № 52
Надежда Нейчева
02 491 40 88
02 491 40 87
nadejdaneicheva@meditech-bg.com
Данни за търговеца на едро
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
София
1618
Ами Буе № 52
Надежда Нейчева
02 491 40 88
02 491 40 87
nadejdaneicheva@meditech-bg.com
IV-P-T/МИ-128
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
UMDNS
11740
DECONTAMINATING MAT 90x115
DECONTAMINATING MAT
Описание на медицинското изделие
1бр. от 30 бр. адхезивни листи
Предназначено действие, определено от производителя
за отстраняване на замърсители от подметки на обувки и колелата на медицинските колички
Еднократна употреба
TAPPETOB90
Общи търговски данни
В процес на обработка