Начало / Медицински изделия / Клапан вода/въздух

Клапан вода/въздух

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IIaV6179273689
20/05/2020 14:06
20/05/2020 14:30
29/05/2013 13:57
Данни за производителя
ОЛИМПУС МЕДИКЪЛ СИСТЕМС КОРПОРЕЙШЪН
ОЛИМПУС
Друго
VAT номер
DE118673662
JP
Токио
192-8507
2951 Ишикава-шо, Хачиожи-чи
Флориан Дол
+49 40 23 773 3239
+49 40 23 773 503239
Florian.Doll@Olympus-Europa.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
IV-P-T/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
61792
Клапан вода/въздух
MH-438
Описание на медицинското изделие
1
Предназначено действие, определено от производителя
за употреба с гастро-, колоно-, дуоденоскопи OLYMPUS серии OES, EVIS
Многократна употреба
027797
Общи търговски данни
В процес на обработка
НD601238780001
02/11/2022