Начало / Медицински изделия / ADV DSP TIP CURVED SCISSORS

ADV DSP TIP CURVED SCISSORS

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIaS4672633504
20/06/2013 13:29
20/06/2013 14:31
04/06/2013 13:41
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
N/A
N/A
US
Форт Уърт
6201 South Ereeway
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
Данни за търговеца на едро
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
IV-P-T/МИ 178
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ а
Сензорни органи
GMDN
46726
Офталмологични ножици
ADV DSP TIP CURVED SCISSORS
Описание на медицинското изделие
Витреална ножица, връх 25+G
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Витреална ножица, връх 25+G
Еднократна употреба
725.52P
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1091144582012
31/12/2014