Libramed

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13IIaA5893879640
22/04/2020 15:07
22/04/2020 17:02
10/07/2019 11:32
Данни за производителя
ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA
ABOCA
Друго
9999999999
9999999999
IT
SANSEPOLCRO
52037
LOCALITA’ ABOCA N. 20
MICHELE BURINI
+39 0575 746 736
regolatorioaboca@pec.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас ІІ а
Храносмилателна система и метаболизъм
GMDN
58938
Libramed
Описание на медицинското изделие
1
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
QCT013119 Add 29-19
26/05/2024