Начало / Медицински изделия / AmnioPrime Среда за Амнионни и Хорионни клетки

AmnioPrime Среда за Амнионни и Хорионни клетки

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000072411
02/04/2020 13:31
03/04/2020 10:41
03/05/2016 16:05
Данни за производителя
Capricorn Scientific
Друго
Сертификат за регистрация
00000
DE
Ebsdorfergrund
Harry Brack
+49 6424 944 640
info@capricorn-scientific.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Ридаком ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
Дечо Дечев
029559998
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
Ридаком ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
Дечо Дечев
029559998
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ 498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
AmnioPrime Среда за Амнионни и Хорионни клетки
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка