Начало / Медицински изделия / COVID-19 IgG/IgM Rapid Tests Cassette

COVID-19 IgG/IgM Rapid Tests Cassette

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV4044383763
GTIN
40443
31/03/2020 08:48
31/03/2020 09:54
30/03/2020 10:51
Данни за производителя
Healgen Scientific Limited Liability Company
Друго
ISO 13485:2016
SX 60135029 0001
US
Houston
Vincent Yi
+86 13567161959
vincent.yi@orientgene.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Данс Фарма ЕООД
ЕИК
130868975
BG
SOF
София
1202
Борис Горов
0882213518
sales1@danspharma.com
Данни за търговеца на едро
Данс Фарма ЕООД
ЕИК
130868975
BG
SOF
София
1202
Борис Горов
0882213518
sales1@danspharma.com
IV-P-T/МИ-764
23/11/2011
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
40443
COVID-19 IgG/IgM Rapid Tests Cassette
Предназначено действие, определено от производителя
Касетата за бърз тест на COVID-19 IgG/ IgM (цяла кръв / серум / плазма) е имунохроматографски анализ в твърда фаза за бързо, качествено и диференциално откриване на IgG и IgM антитела към Новия коронавирус от 2019 г. в човешка цяла кръв, серум или плазма. Това е тест за първична диагностика. Следователно, всеки положителен резултат, получен с касетата за бърз тест COVID-19 IgG / IgM (цяла кръв / серум / плазма), трябва да бъде потвърден с алтернативен метод (методи) за изследване и клинични находки.
2-30°C
Еднократна употреба
GCCOV-402a
Общи търговски данни
В процес на обработка