NEBULIZER SET

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV3130992885
27/03/2020 15:51
27/03/2020 16:07
04/02/2020 15:55
Данни за производителя
PLASTİ-MED Plastik Medikal Ürünleri San. Ve Tic.
ЕИК
000000000
TR
İstanbul
Alperen DOKUZLAR
+90 216 591 04 91 – ext.(117)
alperen@plasti-med.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@vegamedical.eu
Данни за търговеца на едро
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@vegamedical.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
31309
NEBULIZER SET
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1984-MDD-11-100
27/05/2024