Начало / Медицински изделия / Стерилни коремни катетри

Стерилни коремни катетри

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV4701703733
26/03/2020 14:12
26/03/2020 17:08
04/02/2020 16:01
Данни за производителя
Момина Крепост АД
Момина Крепост
ЕИК
104055543
BG
VTR
Велико Търново
Румяна Цонев
062 621 928
trade@mkrepost-bg.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Агарта - ЦМ" ЕООД
ЕИК
121096923
BG
SOF
София
1855
40-та, №1
Марияна Петкова Димитрова
0878133799
agarta@agarta.bg
Данни за търговеца на едро
"Агарта - ЦМ" ЕООД
ЕИК
121096923
BG
SOF
София
1855
40-та, №1
Марияна Петкова Димитрова
0878133799
agarta@agarta.bg
IV-P-T/МИ/038
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
47017
Стерилни коремни катетри
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG19/871878
27/01/2023