aspirmatic®

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IIaV0000065390
26/03/2020 10:50
26/03/2020 13:45
13/03/2020 14:16
Данни за производителя
Schülke & Mayr GmbH
ЕИК
000000000
DE
Norderstedt
Christoph Steurer
+43 1 523 25 01 - 81
christoph.steurer@schuelke.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@vegamedical.eu
Данни за търговеца на едро
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@vegamedical.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас ІІ а
Разни
GMDN
00000
Дентален дезинфектант
aspirmatic®
Предназначено действие, определено от производителя
Дезинфекционно смукателно устройство за ежедневно почистване, дезинфекция и дезодориране на всички устройства за зъболекарска система, сепаратори за амалгама
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
004567 MR2
18/12/2023