Начало / Медицински изделия / BalanSys vitamys RP инсърт от полиетилен, фиксира

BalanSys vitamys RP инсърт от полиетилен, фиксира

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM0000062807
17/03/2020 14:20
18/03/2020 09:51
19/06/2013 17:33
Данни за производителя
MATHYS
MATHYS
Друго
няма
няма код
CH
Bettlach
Giorgio Grassi
+41 (0) 79 731 1058
giorgio.grassi@mathysmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Гергана Караиванова
02/4627071
karaivanova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Гергана Караиванова
02/4627071
karaivanova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
00000
BalanSys vitamys RP инсърт от полиетилен, фиксира
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
72.34.1200 - 72.34.1275
Общи търговски данни
В процес на обработка
G7 052905 0144 Rev. 00
26/05/2024