Начало / Медицински изделия / Бърз тест за откриване на Коронавирус 2019-nCoV

Бърз тест за откриване на Коронавирус 2019-nCoV

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000095949
11/03/2020 15:55
11/03/2020 16:06
09/03/2020 08:55
Данни за производителя
Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd
Друго
единен лицензионен код
9144030035786889XK
CN
Шънджън
Дейзи Хуанг
+19095002666
daisy@bioeasy.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
Александър Дечев
029559998
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
Александър Дечев
029559998
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
Бърз тест за откриване на Коронавирус 2019-nCoV
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка