Начало / Медицински изделия / BiliLux LED phototherapy system

BiliLux LED phototherapy system

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIaV1303764297
06/02/2020 11:33
06/02/2020 11:50
05/02/2020 14:22
Данни за производителя
Draeger Medial Systems, Inc.
Друго
n/a
n/a
US
Telford
18969
3135 Quarry Road
www.draeger.com
+1-800-437-2437
info@draeger.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дрегер Медикал България ЕООД
ЕИК
040463419
BG
SOF
София
1164
бул. Джеймс Баучер 2
Миглена Иванова
+359 2 963 44 03
miglena.ivanova@draeger.com
Данни за търговеца на едро
Дрегер Медикал България ЕООД
ЕИК
040463419
BG
SOF
София
1164
бул. Джеймс Баучер 2
Миглена Иванова
+359 2 963 44 03
miglena.ivanova@draeger.com
IV-P-T/МИ-409, 17/09/2008
17/09/2008
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
13037
BiliLux LED phototherapy system
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1170861092067
13/08/2022