Androstenedione-RIA-CT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3142200207
05/02/2020 13:22
05/02/2020 13:47
11/01/2019 10:32
Данни за производителя
DIAsource Immuno Assays S.A.
DIAsource
ЕИК
457934723
BE
Лавейн-Ла-Ньов
B-1346
Рю де Боске 2
Изабеле Дехарт
+3210849904
isabelle.dehart@diasource.be
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличковa
+359 2 4058 563
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличковa
+359 2 4058 563
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
31422
Androstenedione-RIA-CT
Описание на медицинското изделие
1
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка