CMS Vista

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIbV1263665300
04/02/2020 13:48
04/02/2020 15:49
04/06/2013 16:29
Данни за производителя
Drägerwerk AG&Co.KGaA
Друго
n/a
n/a
DE
Lübeck
23558
Moislinger Allee 53-55
www.draeger.com
+49 451 882 0
info@draeger.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дрегер Медикал България ЕООД
ЕИК
040463419
BG
SOF
София
1164
бул. Джеймс Баучер 2
Миглена Иванова
+359 2 963 44 03
+359 2 963 06 64
miglena.ivanova@draeger.com
Данни за търговеца на едро
Дрегер Медикал България ЕООД
ЕИК
040463419
BG
SOF
София
1164
бул. Джеймс Баучер 2
Миглена Иванова
+359 2 963 44 03
+359 2 963 06 64
miglena.ivanova@draeger.com
IV-P-T/МИ-409
17/09/2008
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
12636
CMS Vista
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G10105780037
26/05/2024